Mökkitalkkari voi tehdä mökillä kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä kuten esimerkiksi piha-alueen puhtaanapitotyötä tai lumenpudotusta katolta talvella, voi niistä toki saada kotitalousvähennyksen, kunhan muut kotitalousvähennyksen edellytykset täyttyvät.

Yleiset edellytykset kotitalousvähennykselle 2021

  • Kotitalousvähennyksen saat tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Myös tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustöiden kustannukset oikeuttavat kotitalousvähennykseen.
  • Vähennyksen saat teetetystä työstä, et materiaaleista.
  • Muista tarkistaa, että yritys jolle maksat työkorvauksen on ennakkoperintärekisterissä.
  • Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä, saat vähentää kotitalousvähennyksenä 40 prosenttia yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Jos laskulla on arvonlisävero, vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta
  • Jos palkkaat työntekijän työsuhteeseen, saat vähentää kotitalousvähennyksenä 15 prosenttia maksamastasi bruttopalkasta ja palkan sivukulut kokonaan.
  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa ja omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden.
  • Kotitalousvähennykseen oikeuttaa työ, joka on tehty vähennystä vaativan verovelvollisen, hänen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.
  • Verovelvollisen käyttämään asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon katsotaan kuuluvan myös asunnon piha-alue ja sillä olevat rakennukset. Piha-alueella tarkoitetaan asemakaava-alueella yleensä tonttia.

Veronmaksajien keskusliitto